Blå Bär

Blå Bär

I produktion: 1964 - 1967

Dekoration: tryckt bård i blått

Gods: flintgods

Designer: