grön glasyr

grön glasyr

I produktion: 1939-1957

Finns i olika glasyrer